Sądy w Polsce dzielą się według pewnych kryteriów. W ten sposób sprawy dotyczące danych obszarów są rozpatrywane przez poszczególne instytucje, które się specjalizują w

Pełny artykuł: Podział sądów w Polsce